Bảng giá

STT DỊCH VỤ SỐ LƯỢNG ĐƠN VỊ VNĐ
1 VỆ SINH SOFA VẢI 1 BỘ 300.000
2 500.000
3 200.000 /BỘ
2 VỆ SINH SOFA DA 1 BỘ 350.000
2 600.000
3 250.000 / BỘ
3 GIẶT THẢM TRANG TRÍ 1 TẤM 250.000
2 400.000
3 170.000 / TẤM
4 GIẶT THẢM LÓT PHÒNG <30 M2 500.000
30-100 15.000 / M2
100-500 10.000 / M2
5 GIẶT GHẾ VĂN PHÒNG-CAFÉ-PHÒNG NET <20 CÁI 400.000
21-40 25.000 / CÁI
41-100 20.000 / CÁI
>100 LIÊN HỆ
6 GIẶT RÈM CỬA – MÀN CỬA <20 KG 500.000
>21 35.000 / KG
7 GIẶT GHẾ XE HƠI (ÔTÔ) 4 CHỖ 450.000
7 550.000
16 1.200.000
30 2.000.000
50 2.800.000
8 VỆ SINH NHÀ (CĂN HỘ) 50 M2 1.500.000
100 2.800.000
>100 LIÊN HỆ
9 DỊCH VỤ VỆ SINH KHÁC LIÊN HỆ